New Page 2
Višja sila
Naročnik in Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor ne odgovarjata za kakršnokoli škodo, zamudo oziroma pomanjkljivosti, ki so posledica višje sile ali dogodkov, ki se jim ni bilo mogoče izogniti, jih preprečiti ali odvrniti.