Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2019, ki jih bo v letu 2019 občina sofinancirala iz občinskega proračuna
Javni razpis za zbiranje ponudb programov s področja turizma, druge ljubiteljske dejavnosti in programov mladine v Občini Črenšovci za leto 2019
Javni razpis za zbiranje ponudb programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2019
Javni razpis za zbiranje ponudb programov s področja turizma, druge ljubiteljske dejavnosti in programov mladine v Občini Črenšovci za leto 2018; Ob-1743/18
Javni razpis za zbiranje ponudb programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2018; Ob-1742/18
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2014, ki jih bo v letu 2014 občina sofinancirala iz občinskega proračuna
Javni razpis za zbiranje ponudb programov s področja turizma, druge ljubiteljske dejavnosti in programov mladine v Občini Črenšovci za leto 2014
Javni razpis za zbiranje ponudb programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2014
Javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2011
Javni razpis za zbiranje ponudb programov s področja turizma, druge ljubiteljske dejavnosti in programov mladine v Občini Črenšovci za leto 2011
Javni razpis za zbiranje ponudb programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2011
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2010, ki jih bo v letu 2010 občina sofinancirala iz občinskega proračuna
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2010, ki jih bo v letu 2010 občina sofinancirala iz občinskega proračuna
Javni razpis za zbiranje ponudb programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2010
Javni razpis za zbiranje ponudb programov s področja turizma, druge ljubiteljske dejavnosti in programov mladine v Občini Črenšovci za leto 2010
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanja pokopališč in pogrebne dejavnosti
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2009, ki jih bo v letu 2009 občina sofinancirala iz občinskega proračuna
Javni razpis za zbiranje ponudb programov s področja turizma, druge ljubiteljske dejavnosti in programov mladine v Občini Črenšovci za leto 2009
Javni razpis za zbiranje ponudb programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2009
Javni razpis za pridobitev sredstev iz sprejetega programa razvoja in ohranjanja kmetijstva ter proizvodnje hrane v Občini Črenšovci v letu 2008 Predmet sofinanciranja so:
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2008, ki jih bo v letu 2008 občina sofinancirala iz občinskega proračuna
Javni razpis za zbiranje ponudb programov s področja turizma, druge ljubiteljske dejavnosti in programov mladine v Občini Črenšovci za leto 2008
Javni razpis za zbiranje ponudb programov s področja turizma, druge ljubiteljske dejavnosti in programov mladine v Občini Črenšovci za leto 2008    
Javni razpis za zbiranje ponudb programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2008
Javni razpis za pridobitev sredstev iz sprejetega programa razvoja in ohranjanja kmetijstva ter proizvodnje hrane v Občini Črenšovci v letu 2007
Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2007
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2007, ki jih bo v letu 2007 občina sofinancirala iz občinskega proračuna
Javni razpis za zbiranje ponudb programov s področja turizma, promocije občine in programov mladine v Občini Črenšovci za leto 2007
Javni razpis za zbiranje ponudb programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2007
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor