Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radenci
Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o.
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radenci - UPB1
Sklep o sprejemu sprememb odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radenci
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radenci
Odlok spremembah in dopolnitvah odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radenci
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radenci
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Radenci
Popravek Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radenci
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah
Odlok o spremembi odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Radenci
Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe “ravnanje z odpadki”
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Radenci
Odlok o izvajanju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Radenci
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor