Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Popravek Javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnega premoženja Občine Krško
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja Občine Krško
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja Občine Krško
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja Občine Krško – Grad Raka
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin parc. št. 1031/7 in 1032/10, obe k.o. 1321 – Leskovec
Sprememba o oddaji ponudb za najem kompleksa »Športno rekreacijski center Brestanica«
Javno zbiranje ponudb za najem kompleksa »Športno rekreacijski center Brestanica«
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine parc. št. 1073/4, k.o. Leskovec v Občini Krško
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja Občine Krško
Javno zbiranje ponudb za odprodajo nepremičnega premoženja Občine Krško
javno zbiranje ponudb za nakup neprofitnega stanovanja v Krškem
Javno zbiranje ponudb za odprodajo nepremičnega premoženja Občine Krško
Občina Krško zainteresirane osebe – promotorje k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo.
Javno zbiranje ponudb za odprodajo nepremičnega premoženja Občine Krško
Javni poziv za izbor organizatorja programov, izobraževanja in prireditev preglednega značaja na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ter izvajanja drugih prireditev z oznako JP-K-1-2009
Javno zbiranje ponudb za odprodajo nepremičnega premoženja Občine Krško
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Javna dražba za odprodajo nepremičnega premoženja Občine Krško
Javna dražba za odprodajo nepremičnega premoženja Občine Krško
Javna dražba za odprodajo nepremičnega premoženja Občine Krško
Javni poziv za izbor organizatorja programov, izobraževanja in prireditev preglednega značaja na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ter izvajanja drugih prireditev z oznako JP-K-1-2008
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Javna dražba za odprodajo nepremičnega premoženja Občine Krško
Javna dražba za odprodajo nepremičnega premoženja Občine Krško
Javna ponudba za odprodajo nepremičnega premoženja Občine Krško
Javni razpis za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško za leto 2006
Javna dražba za odprodajo nepremičnega premoženja Občine Krško
Javna ponudba za odprodajo nepremičnega premoženja Občine Krško
Javna ponudba za odprodajo nepremičnega premoženja Občine Krško
Javno dražbo za odprodajo nepremičnega premoženja Občine Krško
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor