Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o zapuščenih živalih v občini Vodice
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Vodice
Ugotovitveni sklep o sprejemu Akta o ustanovitvi Sveta RCERO LJUBLJANA
Akt o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana
Odlok o spremembi odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Vodice
Pravilnik o povračilih za priklop na vodovodno in kanalizacijsko omrežje
Odlok o razveljavitvi Odloka o komunalno - redarstveni službi
Odlok o spremembi odloka o javnem redu na območju Občine Vodice
Pravilnik o povračilih za priklop na vodovodno in kanalizacijsko omrežje
Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja javnega podjetja Komunala Vodice d.o.o
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Vodice
Cenik s področja opravljanja izbirne gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim in drugimi energetskimi plini v omrežju v Občini Vodice
Pravilnik o postopku javnega razpisa za oddajo koncesije in načinu izbire kancesionarja
Pooblastilo Režijskemu obratu
Sklep o uresničevanju odloka o Režijskem obratu
Odlok o dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Vodice
Pravilnik o povračilih za priklop na vodovodno in kanalizacijsko omrežje
Odlok o dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Vodice
Odlok o dopolnitvi odloka o komunalno – redarstveni službi
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata
Odlok o vzdrževanju javne razsvetljave in prometne signalizacije
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Vodice
Pravilnik o službeni izkaznici za komunalno-redarstveno službo
Odlok o komunalno-redarstveni službi
Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Vodice
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor