Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v občini Apače za leto 2019
Javni razpis za sofinanciranje programov posebnih skupin v občini Apače za leto 2019 (upokojenska društva, veteranska in druga programsko sorodna društva)
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti drugih društev v Občini Apače za leto 2019
Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov ljubiteljskih skupin v občini Apače za leto 2019
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Apače v letu 2019
Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Apače za leto 2019
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Apače v letu 2018
Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Apače za leto 2018
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti drugih društev v Občini Apače za leto 2018
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Apače za leto 2018
Javni razpis za sofinanciranje programov posebnih skupin v Občini Apače za leto 2018 (upokojenska društva, veteranska in druga programsko sorodna društva)
Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov ljubiteljskih skupin v Občini Apače za leto 2018
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Apače v letu 2017
Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Apače za leto 2017
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Apače za leto 2017
Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov ljubiteljskih skupin v Občini Apače za leto 2017
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Apače v letu 2016
Javni razpis za sofinanciranje programov posebnih skupin v občini Apače za leto 2016 (upokojenska društva, veteranska in druga programsko sorodna društva)
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v občini Apače za leto 2016
Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov ljubiteljskih skupin v občini Apače za leto 2016
Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Apače za leto 2016
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Apače v letu 2015
Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Apače za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje posebnih skupin v Občini Apače za leto 2015 (upokojenska društva, veteranska in druga programsko sorodna društva)
Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov ljubiteljskih skupin v občini Apače za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Apače za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin v občini Apače za leto 2014 (upokojenska društva, veteranska društva in druga programsko sorodna društva)
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Apače za leto 2014
Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov ljubiteljskih skupin v Občini Apače za leto 2014
Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Apače za leto 2014
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Apače
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Apače
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Apače za leto 2013
Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov ljubiteljskih skupin v Občini Apače za leto 2013
Javni razpis za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin v občini apače za leto 2013 (upokojenska društva, veteranska društva in druga programsko sorodna društva)
Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini apače za leto 2013
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v občini Apače za leto 2012
Javni razpis za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin v občini Apače za leto 2012
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranja stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov v Občini Apače za leto 2011
Javni razpis za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin v Občini Apače za leto 2011
Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Apače za leto 2011
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Apače za leto 2011
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v občini Apače za leto 2010
Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov v Občini Apače za leto 2010
Javni razpis za sofinanciranje projektov in stroškov delovenja posebnih skupin v občini Apače za leto 2010 (upokojenska društva, veteranska društva in druga programsko sorodna društva)
Javni razpis za sofinanciranje Program za področje mladinskih programov in projektov v občini Apače za leto 2010
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Apače za leto 2009
Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Apače v letu 2008
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v občini Apače za leto 2007
Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Apače za leto 2007
Javni razpis za sofinanciranje programa za področje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranja stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov v občini Apače za leto 2007
Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v občini Apače za leto 2007
Javni razpis za sofinanciranje posebnih skupin v občini Apače za leto 2007 (upokojenska društva, veteranska društva in druga programsko sorodna društva)
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor