Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Poročilo o izidu volitev za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti v občini Črnomelj
Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Črnomelj
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Črnomelj
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine Črnomelj
Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Črnomelj
Poročilo o izidu volitev za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Črnomelj
Poročilo o izidu volitev za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti v Občini Črnomelj
Poročilo o izidu volitev župana v Občini Črnomelj
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Črnomelj
Poročilo o izidu volitev za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti v Občini Črnomelj
Poročilo o izidu volitev župana v Občini Črnomelj
Izid glasovanja za Občinski svet Občine Črnomelj  na volitvah dne 10. 10. 2010
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Črnomelj
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Črnomelj
Odlok o spremembi Odloka o oblikovanju volilnih enot v Občini Črnomelj
Izid glasovanja za občinski svet – predstavnika romske skupnosti Občine Črnomelj na volitvah dne 22. 10. 2006
Izid glasovanja za župana in Občinski svet Občine Črnomelj na volitvah dne 22. 10. 2006
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2006 v Občini Črnomelj
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Črnomelj
Izid glasovanja za člana Občinskega sveta občine Črnomelj – predstavnika romske skupnosti na volitvah dne, 10. 11. 2002
Izid glasovanja za župana in Občinski svet občine Črnomelj na volitvah dne 10. 11. 2002
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje     za lokalne volitve 2002 v Občini Črnomelj
Razpisujem redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Črnomelj
Odlok o spremembah odloka o oblikovanju volilnih enot v Občini Črnomelj
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju Občine Črnomelj, dne 26. 3. 2000
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Občine Črnomelj
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Črnomelj
Odlok o spremembi odloka o oblikovanju volilnih enot v Občini Črnomelj
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Črnomelj
Odlok o spremembi odloka o oblikovanju volilnih enot v Občini Črnomelj
Redne volitve v svet Krajevne skupnosti
Razpisujem redne volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Črnomelj
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor