Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Ajdovščina
Odlok o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa
Soglasje k cenam storitve pomoč družini na domu
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina
Popravek Odloka o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Ajdovščina
Odlok o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Ajdovščina
Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina
Soglasje k cenam storitve pomoč družini na domu
Soglasje k cenam storitve pomoč družini na domu
Soglasje k cenam storitve pomoč družini na domu
Sklep o nadomestni koncesiji za dejavnost zobozdravstva odraslih
Soglasje k cenam storitve pomoč družini na domu
Sklep o soglasju k cenam storitve pomoč družini na domu
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu
Odlok o spremembi Odloka o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu
Odlok o spremembi odloka o organizaciji pomoči na domu in merilih za določanje plačila storitev na območju Občine Ajdovščina
Odlok o spremembi odloka o organizaciji pomoči na domu in merilih za določanje plačila storitev na območju Občine Ajdovščina
Odlok o organizaciji pomoči na domu in merilih za določanje plačila storitev na območju Občine Ajdovščina
Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor