Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih, domoljubnih organizacij ter drugih posebnih skupin v Občini Komen v letu 2019
Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Komen za leto 2019
Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev v Občini Komen v letu 2019
Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Komen v letu 2019
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali v Občini Komen
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen v letu 2019
Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev v Občini Komen v letu 2018; Št. 03402-04/2018-2 Ob-1608/18
Javni razpis za subvencioniranje obresti v Občini Komen v letu 2017; Št. 300-04/2017-2 Ob-3032/17
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva in podeželja v Občini Komen za leto 2017
Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih, domoljubnih organizacij ter drugih posebnih skupin v Občini Komen v letu 2017
Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev v Občini Komen v letu 2017
Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Komen za leto 2017
Javni razpis za sofinanciranje obnove objektov ter investicij v opremo v objektih nepremične sakralne kulturne dediščine v Občini Komen v letu 2017
Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Komen za leto 2017
Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen v letu 2017
Javni razpis za dodelitev državnih pomoči na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Komen za leto 2017
Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Komen v letu 2017
Javni razpis za dodelitev državnih pomoči na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Komen za leto 2016
Javni razpis za subvencioniranje obresti v Občini Komen v letu 2016
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali
Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Komen za leto 2016
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva in podeželja v Občini Komen za leto 2016
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen v letu 2016
Javni razpis za sofinanciranje obnove objektov ter investicij v opremo v objektih nepremične sakralne kulturne dediščine v Občini Komen v letu 2016
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
Javni razpis za sofinanciranje investicij v opremo v objektih nepremične sakralne kulturne dediščine v Občini Komen v letu 2015
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva in podeželja v Občini Komen za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje obnove objektov nepremične sakralne kulturne dediščine v Občini Komen v letu 2015
Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Komen za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen v letu 2015
Javni razpis za dodelitev denarnih spodbud učencem, dijakom in študentom v Občini Komen za leto 2014 (v nadaljevanju: razpis)
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
Javni razpis za izvedbo del prenove javne razsvetljave in podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Komen
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen v letu 2014
Javni razpis za dodelitev državnih pomoči na področju kmetijstva in podeželja v Občini Komen za leto 2014
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov v najem z javnim zbiranjem ponudb
Javni razpis za dodelitev denarnih spodbud učencem, dijakom in študentom v Občini Komen za leto 2013(v nadaljevanju: razpis)
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Komen
Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov v najem z javnim zbiranjem ponudb
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen v letu 2013
Javni razpis za sofinanciranje osrednje prireditve ob občinskem prazniku Občine Komen v letu 2013
Javni razpis za dodelitev državnih pomoči na področju kmetijstva in podeželja v Občini Komen za leto 2013
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
Javni razpis za dodelitev državnih pomoči na področju kmetijstva in podeželja v Občini Komen za leto 2012
Javni razpis za dodelitev državnih pomoči na področju kmetijstva in podeželja v Občini Komen za leto 2011
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen v letu 2011
Javni razpis za dodelitev denarnih spodbud učencem, dijakom in študentom v Občini Komen za leto 2010
Razpis za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Komen za leto 2010
Javni razpis za dodelitev državnih pomoči na področju kmetijstva in podeželja v Občini Komen za leto 2010
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen v letu 2010
Razpis za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Komen za leto 2009
Poziv za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Občine Komen
Popravek javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči na področju kmetijstva in podeželja v Občini Komen za leto 2009
Javni razpis za dodelitev državnih pomoči na področju kmetijstva in podeželja v Občini Komen za leto 2009
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Občine Komen
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen v letu 2009
Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanje in vzdrževanje pokopališč
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen v letu 2008
Javni razpis za dodelitev državnih pomoči na področju kmetijstva in podeželja v Občini Komen za leto 2008
Razpis za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Komen za leto 2008
Razpis  za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Komen za leto 2008
Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Komen za leto 2007
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje storitev pomoč družini na domu v Občini Komen
Razpis za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Komen za leto 2007
Sklep o razpisu za podelitev koncesije za izvajanje storitve Pomoč družini na domu v Občini Komen
Razpis za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Komen za leto 2006
Javna dražba za prodajo nepremičnin
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov izvajalcev na področju družbenih dejavnosti, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov v letu 2006, iz proračuna Občine Komen za leto 2006
Javni razpis za sofinanciranje programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Komen za leto 2006
Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo Občina Komen sofinancirala v letu 2006
Javni razpis za zbiranje vlog za sofinanciranje socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Komen za leto 2006
Javni razpis za zbiranje vlog za sofinanciranje športnih dejavnosti v Občini Komen za leto 2006
Javni razpis za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Komen za leto 2005
Javni razpis za sofinanciranje programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Komen za leto 2005
Javni razpis za zbiranje vlog za sofinanciranje športnih dejavnosti v Občini Komen za leto 2005
Javni razpis za zbiranje vlog za sofinanciranje socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Komen za leto 2005
Javni razpis za zbiranje vlog za sofinanciranje kulturnih in ljubiteljskih dejavnosti v Občini Komen za leto 2005
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor