Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Terme Benedikt
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Terme Benedikt
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP BE 11 (širitev naselja za potrebe stanovanjske gradnje)
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje » BE 11 – širitev naselja za potrebe stanovanjske gradnje«
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP "BE 11 - širitev naselja za potrebe stanovanjske gradnje"
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP BE 15 (nova stanovanjska soseska)
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Benedikt
Sklep o začetku postopka priprave OPPN za območje EUP BE 15 (nova stanovanjska soseska)
Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Benedikt
Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Benedikt
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Benedikt
Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Benedikt
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev PUP v občini Benedikt
Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Benedikt
Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Benedikt
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Terme Benedikt
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Benedikt
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev PUP v Občini Benedikt
Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Terme Benedikt
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Terme Benedikt
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Benedikt
Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Benedikt
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za območje Občine Benedikt
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor