Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Letni program kulture Občine Destrnik za leto 2019
Letni program kulture Občine Destrnik za leto 2018
Letni program kulture Občine Destrnik za leto 2017
Sklep o določitvi kandidatke za članico Sveta območne izpostave JSKD Ptuj
Letni program kulture Občine Destrnik za leto 2016
Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Destrnik
Letni program kulture občine Destrnik za leto 2015
Sklep o ceni uporabe Volkmerjevega doma kulture
Pravilnik o uporabi Volkmerjevega doma kulture
Letni program kulture občine Destrnik za leto 2014
Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Destrnik
Letni program kulture občine Destrnik za leto 2013
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Destrnik
Letni program kulture občine Destrnik za leto 2012
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v občini Destrnik
Popravek Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Destrnik
Letni program kulture občine Destrnik za leto 2011
Lokalni program za kulturo občine Destrnik za leto 2011-2014
Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Destrnik
Pravilnik o spremembi pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Destrnik
Letni izvedbeni program kulture občine Destrnik za leto 2010
Letni izvedbeni program kulture občine Destrnik za leto 2009
Sklep o določitvi cene za uporabo mansardnih prostorov v kulturnem domu Destrnik
Pravilnik o najemu oziroma brezplačni uporabi prostorov kulturnega doma Destrnik
Sklep o ceni najema Kulturnega doma Destrnik
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Destrnik
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
Pravilnik o postopku za izbiro in vrednotenje kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Destrnik
Odlok o razglasitvi nepremičnega kulturnega spomenika - DESTRNIK
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor