Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o razveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Cerklje na Gorenjskem
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Cerklje na Gorenjskem
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Cerklje na Gorenjskem
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Cerklje na Gorenjskem
Cenik obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin
Odlok o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Občine Cerklje na Gorenjskem
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Občine Cerklje na Gorenjskem
Odlok o razveljavitvi Odloka – koncesijskega akta za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in izvajanje gospodarske javne službe zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini Cerklje na Gorenjskem
Sklep o določitvi izvajalca gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne ter padavinske vode
Sklep o določitvi cene izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Občine Cerklje na Gorenjskem
Odlok - koncesijski akt za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in izvajanje gospodarske javne službe zbiranje,  odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v  Občini Cerklje na Gorenjskem
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor