Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Razpis rednih volitev v svete krajevnih četrtnih in vaških skupnosti
Razpis rednih volitev v Svete krajevnih četrtnih in vaških skupnosti
Merila za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Ravne na Koroškem za izvedbo ponovnih volitev v svet ožjega dela lokalnih skupnosti
Razpis ponovnih volitev člana Vaške skupnosti Dobrije
Razpis volitev v svete krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ravne na Koroškem
Poslovnik o delu komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Ravne na Koroškem
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ravne na Koroškem
Sklep o imenovanju predsednice občinske volilne komisije
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Ljutomer
Sklep o imenovanju občinskih volilnih komisij
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ravne na Koroškem in v Občini Prevalje
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor