Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o imenovanju članov delovnih teles občinskega sveta in članov nadzornega odbora
Izidi glasovanja za župana v Občini Dobrovnik
Razpis lokalnih volitev 2018
Razpis lokalnih volitev 2018
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Dobrovnik
Ugotovitveni sklep - št. podpisov
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev v Občinski svet občine Dobrovnik
Razpis volitev za člane Sveta Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Dobrovnik
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine Dobrovnik
Sklep o imenovanju članov delovnih teles občinskega sveta in člane Nadzornega odbora
Izidi glasovanja za člana sveta Madžarske samoupravne narodne skupnosti občine Dobrovnik
Seznam kandidatov za volitve članov Madžarske samoupravne narodne skupnosti občine Dobrovnik 05. oktobra 2014
Lokalne volitve 2014
Sklep o razrešitvi in imenovanju volilne komisije Madžarske samoupravne narodne skupnosti občine Dobrovnik
Sklep o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika pripadnikov madžarske narodne skupnosti Občine Dobrovnik
Odlok o določitvi števila članov Sveta Madžarske samoupravne narodne skupnosti občine Dobrovnik ter volilnih enot za volitve članov v Svet Madžarske samoupravne narodne skupnosti občine Dobrovnik
Razpis volitev za člane Sveta Madžarske samoupravne narodne skupnosti občine Dobrovnik
Razpis za redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine Dobrovnik
Sklep o pogojih za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest v občini Dobrovnik
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev v Občinski svet občine Dobrovnik
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov v svete krajevnih skupnosti občine Dobrovnik
Sklep o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti Občine Dobrovnik
Sklep o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika pripadnikov slovenske narodnosti Občine Dobrovnik
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Dobrovnik
Izidi glasovanja za člana občinskega sveta občine Dobrovnik
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za nadomestne volitve v  Občini Dobrovnik
Seznam kandidatov za nadomestne volitve člana občinskega sveta občine Dobrovnik – predstavnika madžarske narodne skupnosti, 01. september 2013
Seznam kandidatov za nadomestne volitve člana občinskega sveta občine Dobrovnik,01. september 2013
Občinska volilna komisija Dobrovnik posebna občinska volilna komisija Dobrovnik nadomestne volitve 2013
Razpis nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Dobrovnik v 3. volilni enoti
Razpis nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Dobrovnik – predstavnika madžarske narodne skupnosti
Sklep o imenovanju članov delovnih teles občinskega sveta in člane nadzornega odbora
Izidi glasovanja za člane sveta krajevne skupnosti Dobrovnik
Izidi glasovanja za člana občinskega sveta občine Dobrovnik - predstavnika madžarske narodne skupnosti
Izidi glasovanja za člana občinskega sveta občine Dobrovnik ( od volilne enote št. 1 do 4)
Izidi glasovanja za člana sveta madžarske samoupravne narodne skupnosti občine Dobrovnik (volilna enota št. 1 in 2)
Izidi glasovanja za člana občinskega sveta občine Dobrovnik - predstavnika romske skupnosti
Izidi glasovanja za člane sveta krajevne skupnosti Žitkovci
Izidi glasovanja za župana v občini Dobrovnik
Izidi glasovanja za člana občinskega sveta občine Dobrovnik - predstavnika pripadnikov slovenskega naroda
Izidi glasovanja za člane sveta krajevne skupnosti Strehovci
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Dobrovnik
Seznam kandidatov za volitve članov Madžarske samoupravne narodne skupnosti občine Dobrovnik
Lokalne volitve 2010
Odlok o določitvi števila članov Sveta Madžarske samoupravne narodne skupnosti občine Dobrovnik ter volilnih enot za volitve članov v Svet Madžarske samoupravne narodne skupnosti občine Dobrovnik
Sklep o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika pripadnikov madžarske narodne skupnosti Občine Dobrovnik
Sklep o razrešitvi in imenovanju volilne komisije Madžarske samoupravne narodne skupnosti občine Dobrovnik
Razpis volitev za člane Sveta Madžarske samoupravne narodne skupnosti občine Dobrovnik
Sklep o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika pripadnikov slovenske narodnosti Občine Dobrovnik
Sklep o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti Občine Dobrovnik
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Dobrovnik
Sklep o pogojih za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest v občini Dobrovnik
Pogoji za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za redne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, ki bodo 21. 9. 2008
Pogoji za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve predsednika Republike Slovenije v Občini Dobrovnik,
Odlok o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov v svete krajevnih skupnosti občine Dobrovnik
Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev v Občinski svet občine Dobrovnik 2002
Razpis rednih volitev članov svetov krajevne skupnosti na območju občine Dobrovnik
Sklep o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti občine Dobrovnik
Poročilo o končnem izidu glasovanja za člana Občinskega sveta Občine Dobrovnik
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Dobrovnik, člane občinskega sveta Občine Dobrovnik in člane Sveta krajevnih skupnosti na območju občine Dobrovnik
Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev v Občinski svet občine Dobrovnik v letu 2002
Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev v Občinski svet občine Dobrovnik v letu 2002
Sklep o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti občine Dobrovnik
Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v občini Dobrovnik ter določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v občini Dobrovnik
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine Dobrovnik
Odlok o določitvi števila članov svetov ter števila volilnih enot za prve redne volitve v Svete krajevnih skupnosti v Občini Dobrovnik
Razpis prvih rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Dobrovnik
Razpis drugega kroga volitev za župana
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor