Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o določitvi cen storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
Sklep o cenah vzdrževanja pokopališča Kobarid
Sklep o cenah pogrebne dejavnosti v Občini Kobarid
Sklep o vzdrževanju cen pokopališča Kobarid
Sklep o potrditvi predloga cen pogrebne dejavnosti
Sklep o cenah kanalščine za uporabnike industrijskih objektov
Sklep o potrditvi predloga cen vzdrževanja pokopališča
Sklep o cenah pogrebnih storitev
Sklep o cenah pogrebnih storitev
Sklep o cenah pogrebnih storitev
Sklep o cenah pogrebnih storitev
Sklep o cenah vzdrževanja pokopališča v Kobaridu
Sklep o cenah pogrebnih storitev
Sklep o cenah pogrebnih storitev
Sklep o cenah pogrebnih storitev
Sklep o potrditvi cene za čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda
Sklep o prevozih in ostalem
Sklep o pokojnikih s stalnim bivališčem izven občin Bovec, Kobarid in Tolmin
Sklep o delih, ki niso zajeta v postavkah izkop in zasip, opravila pred pogrebom ter prevoz in ostalo
Sklep o postavkah izkopa ob nedeljah in praznikih
Sklep o postavki opravila pred pogrebom
Sklep o postavki izkopa in zasipa
Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča
Sklep o ceni odlaganja odpadkov na odlagališču Sužid
Sklep o cenah za vzdrževanje pokopališča
Sklep o kanalščini v Občini Kobarid
Sklep o vodarini v Občini Kobarid
Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kobarid
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor