Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet Javnega zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče
Sklep o razrešitvi in imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče
Odlok o o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče - Neuradno prečiščeno beedilo
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Primoža Trubarj Velike Lašče
Sklep o imenovanju predstavnikov Sveta javnega zavoda OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče
Odlok o ustanovitvi vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja Sveta Javnega zavoda OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor