Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o tretjih spremembah Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ožje središče Bleda
Odlok o tretjih spremembah Občinskega prostorskega načrta Občine Bled
Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta BL-27 Seliše na Bledu ter merilih za odmero komunalnega prispevka
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območjE RE-6 (LIP Bled)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bl-27 Seliše na Bledu
Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bled
Obvezna razlaga odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bled
Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled
Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta »ožje središče Bleda«
Sklep o dopolnitvi sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje BL-27 Seliše na Bledu
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Bled
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje BL-27 Seliše na Bledu
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Bled
Preklic objave Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Kamp v Veliki Zaki
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Kamp v Veliki Zaki
Popravek Sklepa o začetku priprave prvih sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Ožje središče Bleda«
Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled
Odlok o prvih spremembah Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ožje središče Bleda
Sklep o začetku priprave prvih sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Ožje središče Bleda
Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje BL-27 Seliše na Bledu
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje RE - 6 (LIP Bled)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Bled
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta BL-27 Seliše na Bledu ter merilih za odmero komunalnega prispevka
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje BL-27 Seliše na Bledu
Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ožje središče Bleda
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ožje središče Bleda
Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Bled
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje BL-27 Seliše na Bledu
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Bled
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za severno razbremenilno cesto na Bledu
Popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S -24 MLINO
Spremembe in dopolnitve obvezne razlage Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled (Uradni list RS, št. 54/04 in spremembe)
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta "Ožje središče Bleda"
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za severno razbremenilno cesto na Bledu
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled
Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled (Uradni list RS, št. 54/04 s spremembami)
Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled (Uradni list RS, št. 95/08)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda (H6 – Vila Prešeren in M13/3 – ob Ribenski cesti)
Sklep o spremembi Sklepa o pričetku postopka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled
Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
Sklep o nadaljevanju postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
Sklep o nadaljevanju postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
Sklep o nadaljevanju postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled
Sklep o pričetku postopka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled
Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda (Uradni list RS, št. 90/98, 4/02, 39/02, 99/02, 120/05, 121/05)
Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled (Uradni list RS 54/04, 96/04, 120/05)
Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
Obvezna razlaga (3). dela 3. točke II. poglavja Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
Obvezna razlaga 1. točke III. poglavja Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Bled
Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda
Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za središče Bleda – IV.
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za središče Bleda – III.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda
Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Bled
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled – Pristava
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda (športna dvorana)
Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Bled
Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Bled
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni prepovedi izvajanja odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko  celoto Triglavskega narodnega parka
Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni prepovedi izvajanja odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni prepovedi izvajanja odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni prepovedi izvajanja odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni prepovedi izvajanja odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni prepovedi izvajanja odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni prepovedi izvajanja odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
Odlok o začasni prepovedi izvajanja odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Triglavskega narodnega parka
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto Triglavskega narodnega parka
Odlok o spremembah in dopolnitvah planskih dokumentov za območje Občine Bled
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote Bled (PUP Bled, št. 23/91)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto Bled (PUP Bled 23/91, 50/96)
Odlok o spremembi odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
Program priprave prostorsko izvedbenega akta zazidalni načrt Mlino 1 na območju med Savsko cesto in Cesto Gorenjskega odreda
Program priprave prostorsko izvedbenega akta  ureditveni načrt Zgornje Gorje
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 2000  ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 1990
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v nadaljevanju Sestavine prostorskega plana Občine Bled (v nadaljevanju PPOB)
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto Bled  (PUP Bled 23/91)
Program priprave prostorsko izvedbenega akta novelacija zazidalnega načrta za CTP Bled
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje nove Občine Bled
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor