Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o potrditvi cenika storitev javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališča v občini Benedikt
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališča v Občini Benedikt
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališča v Občini Benedikt
Odlok o pokopališkem redu za pokopališče v Občini Benedikt
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališča in opravljanja pogrebnih storitev v Občini Benedikt
Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu ter o urejanju in vzdrževanju pokopališča v Občini Benedikt
Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču v Občini Benedikt
Sklep o določitvi višine letne vzdrževalnine za pokopališče za leto 2001
Sklep o določitvi cene za uporabo mrliške veže pokopališča v Benediktu za leto 2001
Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču v Občini Benedikt
Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču v Občini Benedikt
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor