Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o sprejetju stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave predloga sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Cerklje na Gorenjskem
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi Strategije prostorskega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem z okoljskim poročilom z revizijo
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga sprememb in dopolnitev Odloka o PUP Občine Cerklje na Gorenjskem
Sklep o sprejetju stališčih do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave predloga Odloka o lokacijskem načrtu območja L4 Ekonomsko poslovne cone Brnik
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga lokacijskega načrta L4 Ekonomsko poslovne cone Brnik
Sklep o stališčih do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave predloga odloka o prostorskih ureditvenih pogojih območja ob letališču
Sklep o stališčih do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave predloga odloka o prostorskih ureditvenih pogojih območja vasi brez ovir Šmartno
Sklep o stališčih do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave predloga odloka o prostorskih ureditvenih pogojih območja golf Brnik
Sklep o stališčih do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave predloga odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja z oznako L5/1 – GLAVNA CESTA GII-104 KRANJ-MOSTE (odsek ob letališču)
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga prostorskih ureditvenih pogojev območja Golf Brnik
Sklep o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga lokacijskega načrta (zazidalnega načrta) območja Šmartno
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga prostorskih ureditvenih pogojev območja Ob letališču
Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta (zazidalnega načrta) območja Šmartno
Sklep o javni razgrnitvi osnutka  lokacijskega načrta (LN) za območje urejanja z oznako L5/1 – glavna cesta G II-104 Kranj – Moste (odsek ob letališču)
Sklep o ponovni javni razgrnitvi prostorskih ureditvenih pogojev Občine Cerklje na Gorenjskem
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za ureditev ceste r iii-639 (r 323) odsek 1143 spodnji Brnik – zgornji Brnik od km 0,100 do km 1,700
Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za ureditev krožišča na lokaciji regionalne ceste r3-639/1143 spodnji Brnik
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986 - 2000 za območje občine Cerklje na gorenjskem ter sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986 - 1990 za območje občine Cerklje na gorenjskem, vse dopolnitev 2000 za rekonstrukcijo regionalne ceste r 639 na odseku spodnji Brnik - zgornji Brnik in ureditev krožišča na lokaciji regionalne ceste r 3-639/1143 sp
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986-2000 za območje občine Cerklje na Gorenjskem, osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986-1990 za območje občine Cerklje na Gorenjskem vse dopolnitve 1997 ter osnutkov prostorskih ureditvenih pogojev za planske celote Cerklje, Letališča Brnik in Krvavca ter višinskega in nižinskega dela občine Cerklje na Gorenjskem
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor