Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o prevzemu koncesionirane gospodarske javne službe v režijo
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Radenci
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci
Sklep o določitvi višine subvencionirane cene omrežnine za izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2017 v Občini Radenci
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci
Sklep o sprejemu elaborata za oblikovanje cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Radenci
Popravek sklepa za obračun cen komunalnih storitev odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode v Občini Radenci
Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji
Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun tarif stroškov odvajanja in čiščenja komunalne n padavinske odpadne vode, stroškov okoljske dajatve
Sklep o določitvi višini subvencionirane cene komunalnih storitev odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode v letu 2013
Sklep za obračun cen komunalnih storitev odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode v Občini Radenci
Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Radenci
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode na območju Občine Radenci
Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Radenci
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor