Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o ukinitvi statusa javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Sklep o ukinitvi statusa javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča Krajevni ljudski odbor Spodnja Polskava
Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena
Sklep o ukinitvi statusa javno dobro in vpisu zaznambe grajeno javno dobro lokalnega pomena
Sklep o vzpostavitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje in vpisu zaznambe grajeno javno dobro lokalnega pomena
Sklep o vzpostavitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje
Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta
Sklep o ukinitvi statusa javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
Sklep o ustanovitvi statusa javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ukinitvi status zemljišča družbena lastnina – v splošni rabi
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi status zemljišča v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra
Sklep o ukinitvi status zemljišča v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
Popravek Sklepa o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni  rabi – javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi – javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi oziroma javni uporabi
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi oziroma javni uporabi
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi, oziroma javni uporabi
Sklep o ukinitvi statusa javno dobro za nepremičnine na območju Občine Slovenska Bistrica
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišča na območju Občine Slovenska Bistrica
Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor