Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o lokacijski preveritvi na območju ZN Danfoss Črnomelj – 1. faza
Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora ter za določitev nadomestila stroškov lokacijske preveritve v občini Črnomelj
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza po skrajšanem postopku
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza po skrajšanem postopku
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza po skrajšanem postopku
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju po skrajšanem postopku
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta pridobivalnega prostora rudnika Kanižarica – 1. faza
Tehnični popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu mestno jedro Črnomelj
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica – 1. faza
Sklep o preimenovanju »Občinskega lokacijskega načrta za kamnolom Suhor« v »Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom Suhor«
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu (OLN) podcenter za ravnanje z odpadki (PCRO) in deponija inertnih odpadkov Vranoviči
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za Tehnološko razvojno industrijsko središče TRIS Kanižarica
Program priprave za občinski lokacijski načrt kamnolom Suhor
Program priprave za občinski lokacijski načrt Podcenter za ravnanje z odpadki in deponija inertnih odpadkov Vranoviči
Program priprave za občinski lokacijski načrt za Tehnološko razvojno industrijsko središče Kanižarica
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Dragatuš
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu mestno jedro Črnomelj
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu poslovna cona »Ručetna vas«
Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za razširitev deponije komunalnih odpadkov (III. faza)
Program priprave za občinski lokacijski načrt Dragatuš 1. faza
Program priprave za občinski lokacijski načrt poslovna cona Ručetna vas
Program priprave za spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta Deponija komunalnih odpadkov za PCRO Vranoviči
Program priprave za občinski  lokacijski načrt mestno jedro Črnomlja
Odlok o lokacijskem načrtu za obvoznico Črnomelj
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Adlešiči
Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica – 2. faza
Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica – 1. faza
Program priprave za lokacijski načrt za zahodno obvozno cesto Črnomelj
Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta pridobivalnega prostora rudnika Kanižarica
Odlok o lokacijskem načrtu za razširitev deponije komunalnih odpadkov (III. faza)
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Črnomelj
Odlok o ureditvenem načrtu Adlešiči
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica
Odlok o ureditvenem načrtu pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor