Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o spremembi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Destrnik za volilno leto 2018
Poročilo o izidu volitev za župana in člane Občinskega sveta Občine Destrnik
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Destrnik za volilno leto 2018
Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana občinskega sveta Občine Destrnik v 3. volilni enoti
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za izvedbo nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Destrnik v 3. volilni enoti, ki bodo 17. 4. 2016
Sklep o razveljavitvi Sklepa o imenovanju članov skupščine družbe Terme Gaja d.o.o.
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v
Razglas kandidatov za volitve župana Občine Destrnik, ki bodo 11. marca 2012.
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v občini Destrnik
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v občinski svet Občine Destrnik in za volitve župana Občine Destrnik
Sklep o imenovanju za članico Komisije za pripravo praznovanj v občini Destrnik
Sklep o razrešitvi Komisije za pripravo praznovanj v občini Destrnik
Sklep o imenovanju komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja
Sklep o imenovanju komisije za popis terjatev in obveznosti
Sklep o razrešitvi s funkcije predsednika Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem
Sklep o razrešitvi s funkcije člana Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem
Sklep o imenovanju novega člana Odbora za kmetijstvo, gospodarstvo in turizem
Sklep o imenovanju nove predsednice Odbora za kmetijstvo, gospodarstvo in turizem
Sklep o imenovanju nove članice Komisije za odlikovanja in priznanja
Sklep o razrešitvi s funkcije člana Komisije za odlikovanja in priznanja
Sklep o razpisu nadomestnih volitev za enega člana Občinskega sveta občine Destrnik
Sklep o imenovanju predstavnika v svet območne izpostave javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Ptuj
Sklep o imenovanju za novega člana Odbora za kmetijstvo, gospodarstvo in turizem
Sklep o razrešitvi s funkcije predsednika Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem
Sklep o imenovanju za novega predsednika Odbora za kmetijstvo, gospodarstvo in turizem
Sklep o razrešitvi s funkcije člana Komisije za odlikovanja in priznanja
Sklep o imenovanju za novega člana Komisije za odlikovanja in priznanja
Sklep o zamenjavi članice komisije za elementarne nesreče in člana odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem
Sklep o imenovanju članov komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Sklep o imenovanju članov odbora za šolstvo, kulturo, socialo in društva
Sklep o imenovanju članov komisije za pripravo praznovanj v Občini Destrnik
Sklep o imenovanju članov odbora za požarno varnost in civilno zaščito
Sklep o imenovanju članov komisije za odlikovanja in priznanja
Sklep o imenovanju predstavnika ustanoviteljic v svet zavoda Glasbene šole Karol Pahor Ptuj
Sklep o imenovanju članov odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem
Sklep o imenovanju članov statutarno – pravne komisije
Sklep o imenovanju članov odbora za infrastrukturo, plan in finance
Sklep o imenovanju člana komisije za odlikovanja in priznanja
Sklep o imenovanju inventurne komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja
Sklep o imenovanju inventurne komisije za popis terjatev in obveznosti
Sklep o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Destrnik
Sklep o spremembi sklepa o imenovanju članov Odbora za šolstvo, kulturo, socialo in društva
Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem
Sklepi o imenovanju članov stalnih in začasnih delovnih teles
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Destrnik
Poročilo o izidu referenduma za uvedbo posebnega samoprispevka za sofinanciranje
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo posebnega samoprispevka na delu območja Občine Destrnik za sofinanciranje Izgradnje komunalne infrastrukture v cesti naselij DESTRNIK - VINTAROVCI (kanalizacija -plinifikacija)
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Destrnik, Občini Trnovska vas in Občini Sv. Andraž v Sl. Goricah
Odlok o določitvi volilnih enot
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor