Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Javni razpis za sofinanciranje delovanja komornih zborov in oktetov v Občini Ljutomer za leto 2019
Javni razpis za izbiro in sofinanciranje programov izvajalcev letnega programa športa v Občini Ljutomer v letu 2019
Javni razpis za sofinanciranje letnih programov in dejavnosti veteranskih in domoljubnih organizacij v Občini Ljutomer za leto 2019
Javni razpis za sofinanciranje delovanja pihalnih orkestrov v občini Ljutomer za leto 2019 (v nadaljevanju: razpis Pihalni orkestri 2019)
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Občini Ljutomer za leto 2019
Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ljutomer za leto 2019
Javni poziv za izbor izvajalca kulturnega projekta »Grossmannov filmski festival«
Javni razpis za sofinanciranje letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Ljutomer za leto 2019
Javni razpis za nagrade študentom za napredovanje v višji letnik za študijsko leto 2018/2019
Javni razpis za sofinanciranje programov izvajalcev letnega programa športa v Občini Ljutomer za leto 2018
Javni razpis za sofinanciranje letnih programov in dejavnosti veteranskih in domoljubnih organizacij v Občini Ljutomer za leto 2018
Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ljutomer za leto 2018
Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ljutomer za leto 2018
Javni razpis za sofinanciranje delovanja pihalnih orkestrov v občini Ljutomer za leto 2018 (v nadaljevanju: razpis Pihalni orkestri 2018)
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Občini Ljutomer za leto 2018
Javni razpis za sofinanciranje letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Ljutomer za leto 2018
Javni razpis za sofinanciranje letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Ljutomer za leto 2018
Javni razpis za sofinanciranje delovanja komornih zborov in oktetov v Občini Ljutomer za leto 2018
Javni poziv za izbor izvajalca kulturnega projekta »Grossmannov filmski festival«
Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Ljutomer za leto 2018
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Ljutomer«; Št. 430-47/2017-4202-851 Ob-3565/17
Javni razpis za nagrade študentom za napredovanje v višji letnik za študijsko leto 2017/2018
Javni razpis za sofinanciranje projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Ljutomer za leto 2017
Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ljutomer za leto 2017
Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Ljutomer za leto 2017
Javni razpis za sofinanciranje letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Ljutomer za leto 2017
Javni razpis za sofinanciranje programov izvajalcev letnega programa športa v Občini Ljutomer za leto 2017
Javni razpis za sofinanciranje letnih programov in dejavnosti veteranskih in domoljubnih organizacij v Občini Ljutomer za leto 2017
Javni poziv za izbor izvajalca kulturnega projekta »Grossmannov filmski festival«
Javni razpis za sofinanciranje delovanja komornih zborov in oktetov v Občini Ljutomer za leto 2017
Javni razpis za sofinanciranje delovanja pihalnih orkestrov v občini Ljutomer za leto 2017 (v nadaljevanju: razpis Pihalni orkestri 2017)
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Občini Ljutomer za leto 2017
Javni poziv za izbor izvajalca projekta »Mednarodni filmski festival«
Javni razpis za dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v Občini Ljutomer za leto 2016
Javni razpis za nagrade študentom za napredovanje v višji letnik za študijsko leto 2016/2017
Javni razpis za sofinanciranje programov izvajalcev letnega programa športa v Občini Ljutomer za leto 2016
Javni razpis za sofinanciranje projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Ljutomer za leto 2016
Javni razpis za sofinanciranje letnih programov in dejavnosti veteranskih in domoljubnih organizacij v Občini Ljutomer za leto 2016
Javni razpis za sofinanciranje delovanja pihalnih orkestrov v Občini Ljutomer za leto 2016
Javni razpis za sofinanciranje delovanja komornih zborov in oktetov v Občini Ljutomer za leto 2016
Javni poziv za izbor izvajalca kulturnega projekta »Mednarodni filmski festival«
Javni razpis za sofinanciranje letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Ljutomer za leto 2016
Javni razpis za sofinanciranje pospeševanja društvene dejavnosti na področju kmetijstva v Občini Ljutomer za leto 2016
Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Ljutomer za leto 2016
Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ljutomer za leto 2016
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Občini Ljutomer za leto 2016
Javni razpis Občine Ljutomer za dodelitev ali zamenjavo neprofitnih stanovanj
Javni razpis za nagrade študentom ob zaključku študija
Javni razpis za nagrade študentom za napredovanje v višji letnik za študijsko leto 2015/2016
Javni razpis za sofinanciranje pospeševanja društvene dejavnosti na področju kmetijstva v Občini Ljutomer za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Ljutomer za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Ljutomer za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Ljutomer za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje delovanja pihalnih orkestrov v Občini Ljutomer za Leto 2015
Javni poziv za izbor izvajalca kulturnega projekta »Mednarodni filmski festival«
Javni razpis za sofinanciranje delovanja komornih zborov in oktetov v Občini Ljutomer za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje letnih programov in dejavnosti veteranskih in domoljubnih organizacij v Občini Ljutomer za leto 2015
Javni razpis Občine Ljutomer za dodelitev ali zamenjavo neprofitnih stanovanj
Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ljutomer za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Občini Ljutomer za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje programov izvajalcev letnega programa športa v Občini Ljutomer za leto 2015
Javni razpis za dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v Občini Ljutomer za leto 2014
Javni razpis za nagrade študentom ob zaključku študija
Javni razpis za študijske pomoči za študijsko leto 2014/2015
Javni razpis za nagrade študentom za napredovanje v višji letnik za študijsko leto 2014/2015
Obvestilo o objavljenem javnem razpisu za podelitev priznanj in nagrad Občine Ljutomer za leto 2014
Javni razpis za sofinanciranje projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Ljutomer za leto 2014
Javni razpis za sofinanciranje delovanja pihalnih orkestrov v Občini Ljutomer za leto 2014
Javni razpis za sofinanciranje letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Ljutomer za leto 2014
Javni razpis za sofinanciranje delovanja komornih zborov in oktetov v Občini Ljutomer za leto 2014
Javni poziv za izbor izvajalca kulturnega projekta »Mednarodni filmski festival«
Javni razpis za sofinanciranje letnih programov in dejavnosti veteranskih organizacij v Občini Ljutomer za leto 2014
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Ljutomer za leto 2014
Javni razpis za sofinanciranje programov izvajalcev letnega programa športa v Občini Ljutomer za leto 2014
Javni razpis za sofinanciranje obnove športnih objektov
Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Ljutomer za leto 2014
Javni razpis za sofinanciranje pospeševanja društvene dejavnosti na področju kmetijstva v Občini Ljutomer za leto 2014
Javni razpis Občine Ljutomer za dodelitev ali zamenjavo neprofitnih stanovanj
Javni razpis za nagrade študentom za napredovanje v višji letnik za študijsko leto 2013/2014
Javni razpis za študijske pomoči za študijsko leto 2013/2014
Javni razpis za nagrade študentom ob zaključku študija
Javni razpis za sofinanciranje projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Ljutomer za leto 2013
Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ljutomer za leto 2013
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Ljutomer za leto 2013
Javni razpis za sofinanciranje programov izvajalcev letnega programa športa v Občini Ljutomer za leto 2013
Javni razpis za sofinanciranje letnih programov in dejavnosti veteranskih organizacij v Občini Ljutomer za leto 2013
Javni razpis Občine Ljutomer za dodelitev ali zamenjavo neprofitnih stanovanj
Javni razpis za nagrade študentom ob zaključku študija
Javni razpis za nagrade študentom za napredovanje v višji letnik za študijsko leto 2012/2013
Javni razpis za študijske pomoči za študijsko leto 2012/2013
Javni razpis za sofinanciranje projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Ljutomer za leto 2012
Javni razpis Občine Ljutomer za dodelitev ali zamenjavo neprofitnih stanovanj
Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ljutomer za leto 2012
Javni razpis za sofinanciranje letnih programov in dejavnosti veteranskih organizacij v Občini Ljutomer za leto 2012
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo za leto 2012
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Ljutomer za leto 2012
Javni razpis za sofinanciranje programov izvajalcev letnega programa športa v Občini Ljutomer za leto 2012
Javni razpis za nagrade študentom za napredovanje v višji letnik - za 3. bolonjsko stopnjo za študijsko leto 2011/2012
Javni razpis za študijske pomoči za študijsko leto 2011/2012
Javni razpis za nagrade študentom za napredovanje v višji letnik
Javni razpis za sofinanciranje projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Ljutomer za leto 2011
Javni razpis za sofinanciranje letnih programov in dejavnosti veteranskih organizacij v Občini Ljutomer za leto 2011
Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Ljutomer 2011
Javni razpis za sofinanciranje programov izvajalcev letnega programa športa v Občini Ljutomer za leto 2011
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Ljutomer za leto 2011
Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ljutomer za leto 2011
Javni razpis Občine Ljutomer za dodelitev ali zamenjavo neprofitnih stanovanj
Obvestilo – javni razpisi za društva
Javni razpis za stimulacije študentom za študijsko leto 2010/2011
Javni razpis za študijske pomoči za študijsko leto 2010/2011
Javni razpis za sofinanciranje nakupa opreme in obnove prostorov za potrebe kulturnih skupin v Občini Ljutomer za leto 2010
Javni razpis za podelitev priznanja za dosežke na področju kmetijstva
Javni razpis za sofinanciranje letnih programov in dejavnosti veteranskih organizacij v Občini Ljutomer za leto 2010
Javni poziv za izbor izvajalca projekta »mednarodni filmski festival«
Javni razpis za sofinanciranje projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Ljutomer za leto 2010
Javni razpis občine Ljutomer za dodelitev ali zamenjavo neprofitnih stanovanj
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Ljutomer za leto 2010
Javni razpis za sofinanciranje programov izvajalcev letnega programa športa v Občini Ljutomer za leto 2010
Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Ljutomer za leto 2010
Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ljutomer za leto 2010
Javni razpis za študijske pomoči za študijsko leto 2009/2010
Javni razpis za stimulacije študentom za študijsko leto
Javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje nakupa opreme za potrebe kulturnih skupin in za izvedbo kulturnih akcij
Javni razpis za sofinanciranje projektov in prireditev
Javni razpis Občine Ljutomer za dodelitev ali zamenjavo neprofitnih stanovanj
Javni poziv za izbor izvajalca projekta »Mednarodni filmski festival«
Javni razpis za podelitev Miklošičevih priznanj in nagrade na Področju kulture v Občini Ljutomer za leto 2009
Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ljutomer za leto 2009
Javni razpis za sofinanciranje programov izvajalcev letnega programa športa v Občini Ljutomer za leto 2009
Javni razpis za sofinanciranje letnih programov in projektov mladinskih društev v Občini Ljutomer za leto 2009
Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Ljutomer za leto 2009
Javni razpis za študijske pomoči za študijsko leto 2008/2009
Javni razpis za stimulacije študentom za študijsko leto 2008/2009
Javni poziv za izbor izvajalca projekta »Mednarodni filmski festival«
Javni razpis za študijske pomoči za študijsko leto 2007/2008
Razpis za dolgoročne kredite ter garancije namenjene pospeševanju razvoja malega gospodarstva v Občini Ljutomer za leto 2008
Javni razpis Občine Ljutomer za dodelitev ali zamenjavo neprofitnih stanovanj
Javni razpis za sofinanciranje letnih programov in projektov mladinskih društev v občini Ljutomer za leto 2008
Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Ljutomer za leto 2008
Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Ljutomer za leto 2008
Javni razpis za sofinanciranje programov izvajalcev letnega programa športa v občini Ljutomer za leto 2008
Javni razpis za študijske pomoči za študijsko leto 2007/2008
Razpis za dolgoročne kredite ter garancije namenjene pospeševanju razvoja malega gospodarstva v občini Ljutomer za leto 2007
Javni razpis Občine Ljutomer za dodelitev ali zamenjavo neprofitnih stanovanj
Razpis za podelitev kadrovskih štipendij Občine Ljutomer v študijskem letu 2006/2007
Javni razpis Občine Ljutomer sofinanciranje programov športa na območju občine Ljutomer za leto 2007
Javni razpis za sofinanciranje letnih programov mladinskih društev v občini Ljutomer za leto 2007
Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Ljutomer za leto 2007
Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Ljutomer za leto 2007
Javni razpis Občine Ljutomer za dodelitev ali zamenjavo neprofitnih stanovanj
Razpis za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna za ohranjanje kmetijstva in poseljenosti podeželja v občini Ljutomer v letu 2006
Razpis za dolgoročne kredite ter garancije namenjene pospeševanju razvoja malega gospodarstva v občini Ljutomer za leto 2006
Javni razpis Občine Ljutomer za dodelitev ali zamenjavo neprofitnih stanovanj
Razpis za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna za ohranjanje kmetijstva in poseljenosti podeželja v Občini Ljutomer v letu 2005
Javni razpis Občine Ljutomer za dodelitev ali zamenjavo neprofitnih stanovanj
Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Ljutomer za leto 2005
Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ljutomer za leto 2005
Javni razpis za oddajo prijav za sofinanciranje letnih programov mladinskih društev v občini Ljutomer za leto 2005
Javni razpis za sofinanciranje programov športa na območju občine Ljutomer za leto 2005
Razpis za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna za ohranjanje kmetijstva in poseljenosti podeželja v občini Ljutomer v letu 2004
Javna dražba za prodajo stavbnega zemljišča
Javna ponudba za oddajo poslovnih prostorov v najem
Javni razpis Občine Ljutomer za dodelitev ali zamenjavo neprofitnih stanovanj
Informativni razpis za odkup oz. najem poslovnih prostorov nad novozgrajeno Pošto v Ljutomeru
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor