Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Prevalje
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Prevalje za leto 2019
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Prevalje
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Prevalje za leto 2018
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Prevalje za leto 2017
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Prevalje za leto 2016
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Prevalje za leto 2015
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Prevalje za leto 2014
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Prevalje za leto 2013
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Prevalje za leto 2012
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Prevalje za leto 2011
Odlok o ukinitvi Odloka o plačilu občinske takse za reprodukcijo na področju vodooskrbe na območju Občine Prevalje
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Prevalje za leto 2010
Odlok o spremembi Odloka o občinskih taksah v Občini Prevalje
Odlok o plačilu občinske takse za reprodukcijo na področju vodooskrbe na območju Občine Prevalje
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Prevalje
Odlok o občinskih taksah v Občini Prevalje
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Prevalje
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks
Odlok o spremembah odloka o komunalnih taksah v Občini Prevalje
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks
Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje, njihova priklopna vozila, ter vozila Unimog na območju Občine Ravne – Prevalje
Odlok o komunalnih taksah v Občini Prevalje
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor