Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Kungota
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del ureditvenega naselja za Gradiško III v občini Kungota
Sklep o začetku postopka spremembe in dopolnitve Občinskega lokacijskega načrta za del novega območja za poselitev v Gradiški III v občini Kungota
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del ureditvenega naselja za Gradiško III v občini Kungota
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del ureditvenega naselja za Gradiško III
Sklep o začetku postopka spremembe in dopolnitve Občinskega lokacijskega načrta za del novega območja za poselitev v Gradiški III.
Obvezna razlaga prvega odstavka 44. člena in drugega odstavka 45. člena Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del ureditvenega naselja za Gradiško III (Ur. list RS, št. 74/06)
Sklep o ugotovitvi skladnosti strokovne podlage s prostorskim aktom
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu gradiška 1 za območje, ki obsega parc. št. 20/11, 20/12, 20/13, 20/14,20/15, 20/16, 20/17, 20/18, 20/19, 20/20, 20/21, 24;5, 24/4, 24/5, 24/6, 24/9, 24/10, 24/11, 24/12 v k.o. 604 Gradiška
Odlok o dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta za del novega območja za poselitev v Gradiška III v občini Kungota
Sklep o začetku postopka spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta za del novega območja za poselitev v Gradiški III v občini Kungota
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za del območja v Sp. Kungoti – Gradiška II v občini Kungota
Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za del območja v Svečini v občini Kungota
Sklep občinskega sveta občine Kungota o potrditvi strokovne podlage za zazidavo parcele št. 506/3, k.o. (604) Gradiška, ki jo je izdelalo podjetje ZUM d.o.o.
Sklep o začetku postopka spremembe in dopolnitve dela ureditvenega načrta z del naselja Svečina
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del območja v Sp. Kungoti – Gradiška II
Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta za del naselja v Zgornji Kungoti - Plintovec
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za del ureditvenega naselja za Gradiško III
Sklep o začetku postopka spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za del območja v Sp. Kungoti – Gradiška II
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za del območja v sp. Kungoti –Gradiška II
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovnoproizvodno cono Plintovec
sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za del naselja v Zg. Kungoti – Plintovec
Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta občine Kungota
Sklep o začetku postopka občinskega podrobnega prostorskega načrta za izgradnjo stanovanjske cone v Gradiški
Sklep o začetku postopka spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za del območja v Sp. Kungoti – Gradiška II
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno-proizvodno cono Plintovec
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del naselja v Zgornji Kungoti – Plintovec
Odlok o spremembi zazidalnega načrta dela naselja Sp. Kungota – Gradiška II
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del ureditvenega naselja za Gradiško III
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko zazidavo v Zg. Kungoti
Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del naselja v Zgornji Kungoti – Plintovec
Program priprave občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko zazidavo v Zg. Kungoti 1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta
Program Priprave občinskega lokacijskega načrta za del ureditvenega naselja za Gradiško III
Program priprave občinskega lokacijskega načrta Gradiška I za območje, ki obsega parc. št. 20/1 in 24 – del, k.o. Gradiška
Odlok o spremembi odloka o ureditvenem načrtu naselja Svečina
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu naselja Svečina
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor