Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje
Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanje z odpadki na območju Občine Trebnje
Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje
Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanje z odpadki na območju Občine Trebnje
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanja z odpadki
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje
Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje
Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje
Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor