Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Razpis ponovnih volitev v svet Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Slovenska Bistrica
Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Slovenska Bistrica
Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica
Poročilo o izidu II. kroga volitev za župana Občine Slovenska Bistrica dne 24. 10. 2010
Poročilo rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica na volitvah dne 10. oktobra 2010
Razpis volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenska Bistrica
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Laporje
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Zgornja Ložnica
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Alfonz Šarh, Krajevne skupnosti dr. Jagodič, Krajevne skupnosti Impol in Krajevne skupnosti Pohorski odred
Odlok o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Kebelj
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Kebelj
Sklep o uvedbi oziroma podaljšanju krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrhole-Preloge
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo oziroma podaljšanje krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrhole–Preloge
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi oziroma podaljšanju krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrhole–Preloge
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zgornja Polskava dne 21. junija 1998
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zgornja Polskava
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zgornja Polskava
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Laporje dne 21. decembra 1997
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Laporje
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Laporje
Razpisuje posvetovalni referendum za območje Krajevne skupnosti Kebelj, o izločitvi območja Krajevne skupnosti Kebelj iz Občine Slovenska Bistrica in vključitvi v morebitno novonastalo Občino Oplotnica
Razpisuje posvetovalni referendum za območje Krajevne skupnosti Studenice, o izločitvi območja Krajevne skupnosti Studenice iz Občine Slovenska Bistrica  in vključitvi v morebitno novonastalo Občino Poljčane–Studenice
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Alfonz Šarh
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tinje dne 11. maja 1997
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tinje
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Makole
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Leskovec – Stari Log
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Poljčane dne 23. marca 1997
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Poljčane
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Pragersko–Gaj
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Spodnja Polskava dne 6. aprila 1997
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Spodnja Polskava
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tinje
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zgornja Ložnica
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zgornja Ložnica dne 16. marca 1997
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Spodnja Polskava
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka za območje krajevnih skupnosti Alfonz Šarh, Dr. Jagodič, Impol in Pohorski odred Slovenska Bistrica
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Poljčane
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zgornja Ložnica
Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Črešnjevec
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Črešnjevec
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Kebelj dne 10. novembra 1996
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Oplotnica
Sklep o uvedbi oziroma podaljšanju krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Kebelj
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju
Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Oplotnica
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju
Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Oplotnica
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Črešnjevec
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi oziroma podaljšanju krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Kebelj
Sklep o spremembi sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Studenice
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo oziroma podaljšanje krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrhole–Preloge dne 14. julija 1996
Sklep o uvedbi oziroma podaljšanju krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrhole–Preloge
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi oziroma podaljšanju krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrhole-Preloge
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Studenice
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Studenice
Razpisujem prve volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Slovenska Bistrica
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor