Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kobarid
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kobarid
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kobarid
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kobarid
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Kobarid
Sklep o plakatnih mestih
Sklep o zagotovitvi stalno postavljenih plakatnih mest
Poročilo o izidu glasovanja na volitvah za župana Občine Kobarid dne 24. oktobra 2010
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Kobarid o izvoljenih kandidatih v Občinski svet Občine Kobarid na volitvah dne 10. 10. 2010
Sklep o postavitvi in dodelitvi plakatnih mest organizatorjem volilne kampanje – s pogoji za dodelitev in izvedbo plakatiranja
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kobarid za volilno leto 2010
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kobarid
Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kobarid
Sklep o postavitvi in dodelitvi plakatnih mest organizatorjem volilne kampanje – s pogoji za dodelitev in izvedbo plakatiranja
Sklep o postavitvi in dodelitvi plakatnih mest organizatorjem volilne kampanje - s pogoji za dodelitev in izvedbo plakatiranja
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Kobarid o izvoljenih kandidatih v Občinski svet Občine Kobarid na volitvah dne 22. 10. 2006
Poročilo o izidu glasovanja za župana Občine Kobarid dne 12. 11. 2006
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kobarid
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kobarid
Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Kobarid
Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Borjana-Podbela
Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Kobarid
Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Vrsno
Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Trnovo ob Soči
Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Ladra-Smast-Libušnje
Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Idrijsko
Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Drežnica
Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Breginj
Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Borjana–Podbela
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kobarid
Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Livek
Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Kred-Staro selo
Razglas Občinske volilne komisije občine Kobarid
Razpisujem redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kobarid
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor