Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o višini enkratnega denarnega prispevka za novorojence na območju Občine Tržič – 2019,
Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Tržič
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Tržič
Pravilnik o dodeljevanju spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva v Občini Tržič
Sklep o višini enkratnega denarnega prispevka za novorojence na območju Občine Tržič – 2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Tržič
Pravilnik o spremembah Pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Tržič skupaj z gospodarskimi subjekti delodajalci
Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Tržič
Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje zaposlovanja v občini Tržič
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Tržič
Pravilnik o podeljevanju štipendij Občine Tržič skupaj z gospodarskimi subjekti delodajalci
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Tržič
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodelitvi socialnovarstvenih pomoči iz sredstev proračuna Občine Tržič
Pravilnik o spremembi pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Tržič
Pravilnik o dodelitvi socialnovarstvenih pomoči iz sredstev proračuna Občine Tržič
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Tržič
Pravilnik o sofinanciranju izrednih kulturnih programov oziroma projektov
Pravilnik o štipendiranju
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor