Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Pogoji za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest ob volilni kampanji poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament
Pogoji za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest ob volilni kampanji za redne volitve poslancev v državni zbor
Odlok o oglaševanju v Mestni občini Murska Sobota
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe plakatiranja in okraševanja mesta in naselij v Mestni občini Murska Sobota
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve predsednika Republike Slovenije
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za redne volitve v občinski svet, svete mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter župana Mestne občine Murska Sobota
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Mestni občini Murska Sobota
Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Mestni občini Murska Sobota
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Mestne občine Murska Sobota
Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Mestne občine Murska Sobota
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor