Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Slovenska Bistrica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno trgovsko storitveni center AC izvoz Slovenska Bistrica jug
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Zg. Bistrica I« v Slovenski Bistrici
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica«
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za podjetniško obrtno cono LIP Slovenska Bistrica
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno trgovsko storitveni center AC izvoz Slovenska Bistrica jug
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica«
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno- trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu obrtno stanovanjske cone ob RTP v Slovenski Bistrici
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske cone na Pragerskem
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu stanovanjske zazidave Drozg v Zgornji Polskavi
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu stanovanjske zazidave Drozg v Zgornji Polskavi
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske cone na Pragerskem
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko zazidavo »Boldirev« na Pragerskem
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo “Bistrica”
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu obrtno stanovanjske cone ob RTP v Slovenski Bistrici
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu obrtno stanovanjske cone ob RTP v Slovenski Bistrici (Uradni list RS, št. 70/05) – skrajšani postopek
Odlok o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica«
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu stanovanjske zazidave Boldirev na Pragerskem
Odlok o spremembah Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica«
Odlok o lokacijskem načrtu za apartmajsko naselje na Treh kraljih na Pohorju
Odlok o lokacijskem načrtu za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2
Program priprave lokacijskega načrta za Rekreacijsko-turistični center Trije kralji
Odlok o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu stanovanjske zazidave Žmitek v Črešnjevcu
Program priprave lokacijskega načrta Sončni Zafošt
Program priprave lokacijskega načrta za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2
Odlok o lokacijskem načrtu za stanovanjsko zazidavo Boldirev na Pragerskem
Program priprave občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko zazidavo Žmitek in Močnik v Črešnjevcu
Program priprave občinskega lokacijskega načrta za poslovno, proizvodno, trgovski center ERSIM v Slovenski Bistrici
Odlok o lokacijskem načrtu obrtno stanovanjske cone ob RTP v Slovenski Bistrici
Program priprave lokacijskega načrta za stanovanjsko zazidavo Boldirev na Pragerskem
Program priprave lokacijskega načrta za Apartmajsko naselje na Treh kraljih
Odlok o lokacijskem načrtu stanovanjske zazidave Drozg v Zgornji Polskavi
Odlok o lokacijskem načrtu za glinokop Pragersko v Občini Slovenska Bistrica
Odlok o lokacijskem načrtu za poslovno trgovsko storitveni center AC izvoz Slovenska Bistrica jug
Program priprave lokacijskega načrta za poslovno trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug
Odlok o zazidalnem načrtu »Gradišče«
Program priprave lokacijskega načrta za glinokop v Občini Slovenska Bistrica
Odlok o zazidalnem načrtu za individualno stanovanjsko gradnjo “KUGL” Slovenska Bistrica
Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica«
Sklep o dopolnitvi programa priprave zazidalnega načrta za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica«
Program priprave zazidalnega načrta za zgoščeno individualno stanovanjsko zazidavo “KUGL“
Program priprave zazidalnega načrta za kompleks “Vojašnica”
Program priprave zazidalnega načrta »Gradišče«
Program priprave zazidalnega načrta za obrtno stanovanjsko zazidavo “Ob potoku”
Program priprave zazidalnega načrta za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica«
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih občanov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
Odlok o zazidalnem načrtu za podjetniško obrtno cono LIP Slovenska Bistrica
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih občanov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
Odlok o lokacijskem načrtu za obvoznico Pragersko
Program priprave za zazidalni načrt Podjetniško obrtniške cone LIP
Program priprave lokacijskega načrta za obvoznico Pragersko
Odlok o ureditvenem načrtu za grajski kompleks v Oplotnici
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor