Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o pripojitvi javnega podjetja Vodovod Murska Sobota d.o.o. k javnemu podjetju Komunala, javno podjetje d.o.o. ter o sprejemu letnega poročila javnega podjetja Vodovod Murska Sobota d.o.o. za leto 2017
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala, javno podjetje d.o.o.
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala, javno podjetje d.o.o.
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota
Splošni pogoji poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota
Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota
Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javnega vodovoda Murska Sobota
Tehnični pravilnik javnega vodovoda Murska Sobota
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota
Splošni pogoji poslovanja Javnega stanovanjskega sklada mestne občine Murska Sobota
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega Stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod Murska Sobota d.o.o
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala d.o.o.
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala d.o.o.
Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota
Sporazum o razdelitvi premoženja javnega podjetja Komunala, d.o.o., Murska Sobota
Spremembe in dopolnitve statuta Stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota
Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor