Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poročilo o izidu glasovanja za župana Občine Markovci na lokalnih volitvah dne 18. novembra 2018
Poročilo o izidu glasovanja za Občinski svet Občine Markovci na lokalnih volitvah dne 18. novembra 2018
Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Markovci
Sklep o imenovanju odgovornega urednika in člana Uredniškega odbora List iz Markovcev
Sklep o razrešitvi in imenovanju nadomestnega člana (predsednika) Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Sklep o razrešitvi in imenovanju nadomestnega člana (predsednika) Komisije za odlikovanja in priznanja
Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije
Sklep o imenovanju Odbora za negospodarske dejavnosti
Sklep o imenovanju Odbora za gospodarsko infrastrukturo
Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Sklep o imenovanju Odbora za okolje in prostor
Sklep o imenovanju Odbora za gospodarske dejavnosti
Sklep o imenovanju Odbora za javne finance
Sklep o imenovanju Komisije za zaščito in reševanje
Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Markovci
Sklep o ugotovitvi najmanjšega števila volivcev, ki lahko na rednih lokalnih volitvah v letu 2014 s podpisovanjem določijo listo kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Markovci in za župana Občine Markovci
Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Markovci
Razpis nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Markovci v 1. volilni enoti
Sklep o pogojih za plakatiranje v času volilne in referendumske kampanje v Občini Markovci
Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije
Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Sklep o imenovanju Odbora za okolje in prostor
Sklep o imenovanju Odbora za negospodarske dejavnosti
Sklep o imenovanju Odbora za javne finance
Sklep o imenovanju Odbora za gospodarsko infrastrukturo
Sklep o imenovanju Odbora za gospodarske dejavnosti
Sklep o imenovanju Komisije za zaščito in reševanje
Poročilo o izidu glasovanja za župana Občine Markovci na volitvah dne 10. 11. 2002
Poročilo o izidu glasovanja za člane Občinskega sveta občine Markovci na volitvah dne 10. 11. 2002
Sklep o delni povrnitvi volilnih stroškov za redne volitve članov občinskega sveta in redne volitve župana v letu 2002 v Občini Markovci
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Markovci
Razpis drugega kroga volitev za župana
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor