Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o območju prepovedi parcelacije zemljišč in prometa z njimi v Občini Ravne na Koroškem
Odlok o združitvi naselij Dobja vas in Ravne na Koroškem v enotno naselje Ravne na Koroškem
Odlok o območju predkupne pravice Občine Ravne na Koroškem
Odlok o območju prepovedi parcelacije zemljišč in prometa z njimi v Občini Ravne na Koroškem
Odlok o spremembi območij, razdružitvi in poimenovanju naselij v Občini Ravne-Prevalje
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor