Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu
Sklep o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu
Pravilnik o podeljevanju koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na primarni ravni v Občini Trebnje
Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Trebnje
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje (UPB)
Pravilnik o spremembah Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje (UPB)
Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje (uradno prečiščeno besedilo)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Trebnje
Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Trebnje
Sklep o ceni dnevnega varstva
Navodilo o zagotavljanju sredstev v proračunu Občine Trebnje za izvajanje nalog na področju socialnega varstva
Odlok o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči na domu
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor