Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Javni razpis za vrednotenje športnih programov v Občini Trnovska vas za leto 2019
Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih dejavnosti v Občini Trnovska vas za leto 2019
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in drugih dejavnosti v Občini Trnovska vas za leto 2019
Javni razpis za sofinanciranje obnove sakralnih objektov ter investicij v opremo v objektih nepremične sakralne kulturne dediščine na območju Občine Trnovska vas v letu 2018
Javni razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj Občine Trnovska vas v letu 2017
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah in Trnovska vas«
Javni razpis za vrednotenje športnih programov v občini Trnovska vas za leto 2017
Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih dejavnosti v občini Trnovska vas za leto 2017
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in drugih dejavnosti v občini Trnovska vas za leto 2017
Javni razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj obči¬ne Trnovska vas v letu 2016
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in drugih dejavnosti v Občini Trnovska vas za leto 2016 Pogoji in kriteriji
Javni razpis za vrednotenje športnih programov v Občini Trnovska vas za leto 2016
Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih dejavnosti v Občini Trnovska vas za leto 2016
Popravek Javnega razpisa za zbiranje pobud za podelitev priznanj Občine Trnovska vas iz Uradnega vestnika občine Trnovska vas št. 5/2015 z dne 2. 9. 2015
Javni razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj občine Trnovska vas v letu 2014
Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih dejavnosti v občini Trnovska vas za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in drugih dejavnosti v občini Trnovska vas za leto 2015
Javni razpis za vrednotenje športnih programov v občini Trnovska vas za leto 2015
Javni razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj občine Trnovska vas v letu 2014
Javni razpis za sofinanciranje Javni razpis za vrednotenje športnih programov v občini Trnovska vas za leto 2014
Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih dejavnosti v občini Trnovska vas za leto 20134
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in drugih dejavnosti v občini Trnovska vas za leto 2014
Javni razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj občine Trnovska vas v letu 2013
Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih dejavnosti v občini Trnovska vas za leto 2013
Javni razpis za sofinanciranje Javni razpis za vrednotenje športnih programov v občini Trnovska vas za leto 2013
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in drugih dejavnosti v občini Trnovska vas za leto 2013
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Trnovska vas
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občin Spodnjega Podravja
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in drugih dejavnosti v občini Trnovska vas za leto 2011
Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih dejavnosti v občini Trnovska vas za leto 2011
Javni razpis za vrednotenje športnih programov v občini Trnovska vas za leto 2011
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
Razglas kandidatov za volitve v občinski svet občine Trnovska vas, ki bodo v nedeljo 22. oktobra 2006
Razglas Kandidatov za volitve župana občine Trnovska vas, ki bodo v nedeljo 22. oktobra 2006
Razpis za zbiranje predlogov za priznanja občine Trnovska vas
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor