Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o potrditvi ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Kidričevo v letu 2017
Sklep o brezplačni uporabi poslovnega prostora
Sklep o soglašanju z brezplačno uporabo poslovnega prostora
Pravilnik o uporabi večnamenskega šotora
Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta celovite energetske prenove javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas
Sklep o razveljavitvi sklepa o določitvi upravljavca stvarnega premoženja v lasti Občine Kidričevo
Sklep o ustanovitvi odbora za gospodarjenje s premoženjem Občine Kidričevo
Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Kidričevo v letu 2013
Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Kidričevo 2012
Sklep o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine Kidričevo za leto 2013
Sklep o določitvi upravljavca stvarnega premoženja v lasti občine Kidričevo
Sklep o sprejemu cenika in načinu oddajanja dvoran v Občini Kidričevo
Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti občine Kidričevo v letu 2010
Sklep o potrditvi Novelacije 1 občinskega programa varnosti občine Kidričevo
Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti občine Kidričevo v letu 2009
Sklep o potrditvi občinskega programa varnosti občina Kidričevo
Soglasje
Sklep o višini najemnine za montažni prireditveni šotor in postopku najema
Sklep o imenovanju pooblaščencev za dostop do informacij javnega značaja v občinski upravi Občine Kidričevo
Sklep o višini najemnine za šotor
Odlok o nadzorstvu izvajanja občinskih predpisov
Pravilnik o zagotavljanju brezplačne pravne pomoči občankam in občanom Občine Kidričevo
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor