Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana občine Cerklje na Gorenjskem, dopolnitev 2003
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Cerklje, na Gorenjskem, dopolnitev 2003
Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986 – 2000 za območje občine Cerklje – programska zasnova območja Šmartno
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986-2000 za območje občine Cerklje na Gorenjskem ter spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986-1990 za območje občine Cerklje na Gorenjskem, dopolnitev 2002
Sklep stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986-2000 za območje občine Cerklje na Gorenjskem ter sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986-1990 za območje občine Cerklje na Gorenjskem, vse dopolnitve 2000 za rekonstrukcijo regionalne ceste R 639 na odseku Spodnji Brnik – Zgornji Brnik in ureditev krožišča na lokaciji
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986-2000 za območje občine Cerklje na Gorenjskem ter spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986-1990 za območje občine Cerklje na Gorenjskem, vse dopolnitve 1999 za področje troje aktualnih posegov v prostor
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986-2000 za območje občine Cerklje na Gorenjskem ter spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986-1990 za območje občine Cerklje na Gorenjskem, vse dopolnitve 1999 za področje troje aktualnih posegov v prostor
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986-2000 za območje občine Cerklje na Gorenjskem ter spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986-1990 za območje občine Cerklje na Gorenjskem, vse dopolnitve 1999 za področje troje aktualnih posegov v prostor
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986-2000 za območje Občine Cerklje na Gorenjskem ter spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin družbenega plana Občine Kranj za obdobje 1986-1990 za območje Občine Cerklje na Gorenjskem vse dopolnitve 1999 za področje troje aktualnih posegov v prostor
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986-2000 za območje Občine Cerklje na Gorenjskem ter spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin družbenega plana Občine Kranj za obdobje 1986-1990 za območje Občine Cerklje na Gorenjskem vse dopolnitve 1999 za področje troje aktualnih posegov v prostor
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986-2000 za območje Občine Cerklje na Gorenjskem ter spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin družbenega plana Občine Kranj za obdobje 1986-1990 za območje Občine Cerklje na Gorenjskem vse dopolnitve 1999 za področje troje aktualnih posegov v prostor
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986-2000 za območje Občine Cerklje na Gorenjskem ter spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin družbenega plana Občine Kranj za obdobje 1986-1990 za območje Občine Cerklje na Gorenjskem vse dopolnitve 1999 za področje troje aktualnih posegov v prostor
Odlok o prenehanju veljavnosti sprememb dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986 –2000 v območju občine Cerklje na Gorenjskem
Sklep o korigiranih stališčih do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986-2000 za območje občine Cerklje na Gorenjskem in družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986-1990 za območje občine Cerklje na Gorenjskem, vse dopolnitve 1999 za področje troje aktualnih posegov v prostor
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986-2000 za območje občine Cerklje na Gorenjskem ter spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986-1990 za območje občine Cerklje na Gorenjskem, vse dopolnitve 1999 za področje troje aktualnih posegov v prostor
Sklep o korigiranih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986-2000 za območje občine Cerklje na Gorenjskem ter spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986-1990 za območje občine Cerklje na Gorenjskem, vse dopolnitve 1999 za segment sanacije degradiranega prostora in verifikacije aktualnih posegov v prostor
Spremembe dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986-2000 v območju občine Cerklje
Spremembe dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986-2000 v območju občine Cerklje
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor