Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o ponovni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev ODLOKA o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š11 Skaručna in osnutka sprememb in dopolnitev ODLOKA o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko  celoto Š14 Vodice
Sklep o javni razgrnitvi predlog odloka o zazidalnem načrtu ŠS 14/1-1 Vodice (I. faza – del)
Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremem in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planski celoti Š11 Skaručna in Š 14 Vodice
Sklep o javni razgrnitvi prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990, oboje dopolnitev, za območje Občine Vodice
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah zazidalnega načrta ŠS 14-1 del Vodice
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor