Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
Sklep o dodelitvi statusa grajenega javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra za parc. št. 2706/13, k.o. Drežnica
Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
Sklep o izvzemu javnega dobra parc. št. 2314/6, k.o. Sedlo
Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
Sklep o dodelitvi statusa grajenega javnega dobra
Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
Sklep o izvzemu javnega dobra parc. št. 3827/2 k.o. Kred
Sklep o izvzemu javnega dobra v k.o. Kred v vasi Potoki
Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
Sklep o razglasitvi javnega dobra parc. št. 1743/80 k.o. Trnovo
Sklep o izvzemu javnega dobra parc. št. 2321/2 k.o. Sedlo
Sklep o izvzemu javnega dobra parc. št. 3819/1 k.o. Kred
Sklep o izvzemu javnega dobra parc. št. 2961/1 k.o. Svino
Sklep o izvzemu javnega dobra parc. št. 1514 k.o. Sedlo
Sklep o izvzemu javnega dobra parc. št. 3854/2 k.o. Borjana
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Popravek Sklepa o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
Sklep o prenehanju javnega dobra
Sklep o prenehanju javnega dobra
Sklep o ustanovitvi javnega dobra
Sklep o prenehanju javnega dobra
Sklep o prenehanju javnega dobra
Sklep o izvzetju zemljišča iz javnega dobra
Sklep o javnem dobru
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep Občinskega sveta občine Kobarid o ukinitvi javnega dobra
Sklep o razglasitvi zemljišča za javno dobro v k.o. Breginj
Sklep o izvzetju javnega dobra
Sklep o izvzetju iz javnega dobra
Sklep o javnem dobrem
Sklep o izvzetju javnega dobra
Sklep o ukinitvi iz javnega dobra
Sklep o izvzemu iz javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o izvzetju iz javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o izvzemu iz javnega dobra
Sklep o izvzemu javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra Občine Kobarid
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor