Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Poročilo o izidu volitev za župana in člane Občinskega sveta Občine Kidričevo
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Kidričevo
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Kidričevo
Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta, ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta
Poročilo o izidu volitev za župana in člane občinskega sveta Občine Kidričevo
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Kidričevo
Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta občine Kidričevo
Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Kidričevo na lokalnih volitvah
Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Kidričevo na lokalnih volitvah - 2 krog
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Kidričevo
Ugotovilo o mandatu
Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Kidričevo na lokalnih volitvah
Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta Občine Kidričevo
Sklep o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje za izvedbo lokalnih volitev v letu 2006
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Kidričevo
Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Kidričevo na lokalnih volitvah
Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Kidričevo na lokalnih volitvah
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kidričevo
Poročilo o izidu svetovalnega referenduma o postavitvi objekta termične obdelave trdih odpadkov iz naselij za SV Slovenijo in deponiranje preostankov odpadkov po sežigu na območju Občine Kidričevo
Sklep o razpisu referenduma o vprašanjih iz pristojnosti občine o postavitvi objekta termične obdelave trdih odpadkov
Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Kidričevo na lokalnih volitvah
Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Kidričevo na lokalnih volitvah
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Kidričevo
Razpis drugega kroga volitev za župana
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kidričevo
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor