Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Benedikt
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za obrtno – industrijsko cono Benedikt II
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za obrtno – industrijsko cono Benedikt II
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za obrtno-industrijsko cono Benedikt II
Odlok o zazidalnem načrtu za obrtno-industrijsko cono Benedikt II
Program opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Benedikt v letih 2001 in 2002
Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko-poslovni kompleks Benedikt I
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor