Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velika Polana
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enote urejanja prostora MP 5, MP 7 in MP 8 – kmetijsko gospodarska cona
Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora MP 10 – Copekov mlin
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka občinskega prostorskega načrta Občine Velika Polana
Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velika Polana
Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Copekov mlin s širšo okolico
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enote urejanja prostora MP 5, MP 7 in MP 8 – kmetijsko gospodarska cona
Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enote urejanja prostora MP 5, MP 7 in MP 8 – kmetijsko gospodarska cona
Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora MP 10 – Copekov mlin
Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Velika Polana
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Velika Polana
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora
Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Velika Polana
Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Črenšovci s prostorskimi sestavinami planov Občine Velika Polana
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Velika Polana
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin  o srednjeročnem in dolgoročnem planu  Občine Velika Polana
Sklep o začetku postopka za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega  in srednjeročnega plana Občine Lendava  za območje Občine Velika Polana
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor