Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa e-oskrba
Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Ravne na Koroškem
Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Ravne na Koroškem
Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Ravne na Koroškem
Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje dejavnosti in programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem
Pravilnik o dodeljevanju izredne denarne pomoči v Občini Ravne na Koroškem
Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem
Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Ravne na Koroškem
Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Ravne na Koroškem
Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem
Sklep o sprejetju cene storitev pomoči na domu
Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ravne na Koroškem
Odlok o organiziranju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor