Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev spremembe zazidalnega načrta za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za »industrijsko cono Trebnje«
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Vrhpeč, okoljskega poročila in njegove revizije
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za Pavlinov hrib
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za šolski kompleks Dolenja Nemška vas
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za Poslovno industrijsko območje Mirna
Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za kamnolom Brezje, okoljskega poročila
Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Cviblje
Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Mokronog
Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta Roje–Mirna
Sklep o javni razgrnitvi predloga programske zasnove za lokacijski načrt za poslovno cono Bič
Sklep o javni razgrnitvi predlogov prostorskih aktov
Sklep o javni razgrnitvi osnutkov sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Trebnje in urbanistične zasnove Mirna ter osnutkov sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev (PUP) za območje občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5), Suho krajino, Mirno, Mokronog in Šentrupert
Sklep o javni razgrnitvi
Sklep o javni razgrnitvi
Sklep o javni razgrnitvi
Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe zazidalnega načrta za območje T6-2 “Obrtna cona Trebnje” (2. in 3. faza)
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega dela dolgoročnega in družbenega plana Občine Trebnje za obdobje 1986–90–2000 (dopolnitev 1998) s “Programsko zasnovo za bencinski servis Mokronog” ter osnutka odloka o “Lokacijskem načrtu za bencinski servis Mokronog”
Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za območja urejanja C 1/4, C 3 in T 1 Center mesta Trebnje
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5) ter osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za Suho krajino v Občini Trebnje
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana in družbenega plana Občine Trebnje
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana in družbenega plana Občine Trebnje
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor