Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Črnomelj
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
Popravek Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o razglasitvi objekta šole na Preloki za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi objekta šole na Preloki za kulturni spomenik lokalnega pomena
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razglasitvi mestnega jedra Črnomlja za kulturni spomenik lokalnega pomena
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj
Odlok o razglasitvi Hiše Ulica Mirana Jarca 3 v Črnomlju za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o razglasitvi Maleričeve hiše v Črnomlju, Ulica Mirana Jarca 18, za kulturni spomenik
Sklep o razglasitvi Hiše Deskova vas 21 za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
Sprememba in dopolnitev Sklepa o razglasitvi arheološkega najdišča Pastoralni center za kulturni spomenik lokalnega pomena
Sklep o razglasitvi objekta Bojanci – Cerkev Usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja za kulturni spomenik lokalnega pomena
Sklep o razglasitvi arheološkega najdišča Pastoralni center za kulturni spomenik lokalnega pomena
Sklep o razglasitvi objekta Grad za kulturni spomenik lokalnega pomena
Sklep o razglasitvi objekta Posojilnica za kulturni spomenik lokalnega pomena
Sklep o razglasitvi objekta Komenda za kulturni spomenik lokalnega pomena
Sklep o razglasitvi objekta Sinkovičeva hiša za kulturni spomenik lokalnega pomena
Sklep o razglasitvi objekta Stoničev grad za kulturni spomenik lokalnega pomena
Sklep o razglasitvi objekta Župnišče za kulturni spomenik lokalnega pomena
Sklep o razglasitvi objekta Stara šola za kulturni spomenik lokalnega pomena
Sklep o razglasitvi objekta Haringova hiša za kulturni spomenik lokalnega pomena
Sklep o razglasitvi objekta Cerkev Sv. Petra v Črnomlju za kulturni spomenik lokalnega pomena
Sklep o razglasitvi objekta Cerkev Sv. Duha v Črnomlju za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o razglasitvi Stoničevega gradu v Črnomlju za kulturni
Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o razglasitvi p.c. Sv. Duha v Črnomlju za kulturni spomenik
Sklep o razglasitvi mestnega jedra Črnomlja za kulturni spomenik lokalnega pomena
Pravilnik o postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj
Sklep o začasni razglasitvi spomenika padlim v I. svetovni vojni za kulturni spomenik
Sklep o začasni razglasitvi pravoslavne cerkve na Bojancih za kulturni spomenik
Odlok o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
Odlok o ustanovitvi kmečkega dvora, Žuniči 5, za kulturni spomenik
Odlok o razglasitvi kmečkega dvora, Žuniči 2, za kulturni spomenik
Odlok o razglasitvi Maleričeve hiše v Črnomlju, Ulica Mirana Jarca 18, za kulturni spomenik
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor