Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi na nepremičninah ID znak: parcela 1748 857/2, katastrska občina 1748 SKARUČNA parcela 857/2 (ID 6934829) in ID znak: parcela 1748 857/4, katastrska občina 1748 SKARUČNA parcela 857/4 (ID 6934831)
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah ID znak: parcela 1741 1398/8, katastrska občina 1741 VODICE parcela 1398/8 (ID 6524708) in ID znak: parcela 1742 783/4, katastrska občina 1742 REPNJE parcela 783/4 (ID 6657158)
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini ID znak: parcela 1742 783/3, katastrska občina 1742 REPNJE parcela 783/3 (ID 6657157)
Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 1352/3, k.o. 1741 – Vodice (ID 5857135), parc. št. 1352/4, k.o. 1741 – Vodice (ID 5857136), parc. št. 740/2, k.o. 1747 – Polje (ID 242421), parc. št. 832/3, k.o. 1745 – Vesca (ID 2142391), parc. št. 1363/2, k.o. 1743 – Bukovica (ID 2848682), parc. št. 1402/2, k.o. 1741 - Vodice (ID 3962246) in parc. št. 1402/6, k.o. 1741 - Vodice (ID 1442285)
Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 1384/7 k.o. 1741 - Vodice (ID 6513761)
Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli št. 733/5 k.o. Repnje
Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli št. 1402/5 k.o. Vodice
Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 1246/32 k.o. Bukovica
Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli št. 531/1 k.o. Šinkov Turn
Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli 1405/2 in 1405/3 k.o. Vodice
Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli št. 739 k.o. Polje
Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 537/5 k.o. Šinkov Turn
Sklep o ukinitvi javnega dobrega na parc. št. 541/7, k. o. Šinkov Turn
Sklep o ukinitvi javnega dobrega na parc. št. 782/4, k. o. Repnje
Sklep o razveljavitvi Sklepa o ukinitvi javnega dobrega
Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 785/12 k. o. Vesca
Sklep o ukinitvi javnega dobra na območju k. o. Šinkov Turn
Sklep o ukinitvi javnega dobra na območju k. o. Vodice, Bukovica, Polje in Vesca
Sklep o ukinitvi javnega dobra na prc. št. 791/2 k. o. Repnje
Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 805/4 k. o. Vesca
Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 1357/9 k. o. Vodice
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 800/2 k.o. Repnje
Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 1361/5 k.o. Bukovica
Sklep o ukinitvi javnega dobra na prc. št. 768/3 k.o. Repnje
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1384-3, k.o. Vodice in o prodaji predmetne nepremičnine
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor