Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o občinskem lokacijskem načrtu »BL – S26 Dindol«
Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda (Uradni list RS, 90/98, 4/02, 39/02, 99/02, 120/05, 121/05, 33/07), ureditvena enota H – 4 (Bellevue – rezervat za dolgoročni razvoj) in ureditvena enota Z 4 (Park pod Bellevuejem)
Sklep o podaljšanju javne razgrnitve Predloga sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda (Uradni list RS, št. 90/98, 4/02, 39/02, 99/02, 120/05, 121/05), ureditvena enota H1 - Hotel Astoria
Sklep o ponovni javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja BL - M4 - Spodnje Seliše
Sklep o javni razgrnitvi Predloga sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda
Sklep o podaljšanju javne razgrnitve Predloga Strategije prostorskega razvoja Občine Bled in Gorje z urbanistično zasnovo Bleda
Sklep o podaljšanju javne razgrnitve Predloga Strategije prostorskega razvoja Občine Bled in Gorje z urbanistično zasnovo Bleda
Sklep o razveljavitvi sklepa št.: 3505-5/2006 z dne 25. 8. 2006 o javni razgrnitvi
Sklep o javni razgrnitvi Predloga sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja BL – M4 – Spodnje Seliše
Sklep o javni razgrnitvi Predloga sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda (Uradni list RS, št. 90/98, 4/02, 39/02, 99/02, 120/05, 121/05), ureditvena enota H1 – Hotel Astoria
Sklep o javni razgrnitvi Predloga 1. faze občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja BL – R1 – Športno-rekreacijski park Bled
Sklep o javni razgrnitvi Predloga Strategije prostorskega razvoja Občine Bled
Sklep o ponovni javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta za območje urejanja Koritno – Polica ZN KO – S2
Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev odloka o Prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda – območje M – 4, ob Prešernovi cesti
Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled – programske zasnove za Mlino – BL S 24 – ZN in Odloka o zazidalnem načrtu Mlino – S24 ZN
Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled
Sklep o javni razgrnitvi zazidalnega načrta za območje urejanja Koritno–Polica ZN KO – S2
Sklep o podaljšanju javne razgrnitve prostorsko ureditvenih pogojev za območje Planske celote Bled
Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta Centralne čistilne naprave Bled z reciklažnim dvoriščem in povezovalnim kanalom od »M« kanala do ČN Bled
Sklep o javni razgrnitvi prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote Bled
Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
Sklep o podaljšanju javne razgrnitve osnutka odloka o lokacijskem načrtu južne razbremenilne ceste
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem načrtu južne razbremenilne ceste
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Zgornje Gorje
Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Ribenska gora, osnutka sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote Bled in osnutka sprememb in dopolnitev planskih dokumentov Občine Bled
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskoureditvenih pogojev za območje planske celote Triglavskega narodnega parka
Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev za središče Bleda, osnutka sprememb  in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev  za območje planske celote Bled in osnutka  sprememb in dopolnitev planskih dokumentov Občine Bled
Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Straža, osnutka sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote Bled in osnutka sprememb in dopolnitev planskih dokumentov Občine Bled
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev Bled (Uradni list RS, št. 23/91, 50/96)
Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta naselja Zgornjih Gorij in sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Bled
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev Bled
Sklep o javni razgrnitvi osnutka novelacije zazidalnega načrta za centralno turistično področje Bleda
Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Mlino 1 na območju med Savsko cesto in Cesto Gorenjskega odreda
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do 1990 za območje nove Občine Bled
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote Bled
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor