Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o občinskem lokacijskem načrtu »Studenci-območje stanovanjske gradnje«
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev Programske zasnove za Občinski lokacijski načrt »Račel-Log«
Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o občinskem lokacijskem načrtu »Brančurnikov dol – območje trgovskih dejavnosti«
Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o lokacijskem načrtu »ZMES-odlagališče nenevarnih odpadkov koroške regije (KONOKR)«
Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o lokacijskem načrtu »Brančurnikov podn – območje storitvenih dejavnosti«
Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1998
Sklep o javni razgrnitvi osnutka programskih zasnov za območje ureditvenega načrta “Račel-Log“ na Prevaljah
Sklep o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove za območje ureditvenega načrta “Lahovnik“ na Prevaljah
Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Malinek
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor